Ortak Yayınlar / Partner Publications

2015

Ortadoğu Demokrasilerinde Çatışma Temaları: Türkiye ve İsrail üzerine karşılaştırmalı bir perspektif/

Themes of Conflict in Middle Eastern Democracies: A comparative perspective from Turkey and Israel

2014

Kadav: Sendikasız Kadınlar, Kadınsız Sendikalar

Transparency International: Etik Cocuk 

ITUC: İŞÇİLERİN GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK

Şeffaflık Derneği: Etik Çocuk - Değerler Eğitimi İçin Bir Kılavuz Denemesi

Babil Association: "20 Dolar, 20 Kilo"

METU: Middle Eastern Politics - Transformation and Conflict

HYD: Türkiye'de İnsani Güvenlik Perspektifinden Barış ve Uzlaşma

HYD: Peace And Reconciliation In Turkey From A Human Security Perspective

TESEV: The Perception Of Turkey In The Middle East 2013

2013

TESEV: Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2013

GPOT: Tüm Aktörler Kazandığında

GPOT: When All Players Can Win

Alternarif Bilişim Derneği: Veri Korumaya Giriş

SPod: 2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu

SPod: LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri

Kaos-GL: Heteronormatif Olmayan Bir Sosyal Hizmet İçin

 

2012 

SPoD: LGBT Davaları: AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları

ÇOÇA: Anayasa, Anayasam, Çocukların Yeni Anayasaya Dair Görüşleri

SPF: Türkiye'de Eşitsizlikler

Bianet: Çocuk Odaklı Habercilik

Bianet: Kadın Odaklı Habercilik

Bianet: Öldürülen Gazeteciler ve Cezasızlık

KAOS GL: LGBT Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı

TESEV: Cypriot Perceptions of Turkey

TESEV: İktidarın Çarkında Medya

TESEV: Güvenlik Sektörü 3: Zayıf Kalan Meclis İradesi

TESEV: Cezasızlık Zırhını Aşmak - Türkiye'de Güvenlik Güçleri ve Hak İhlalleri

DGB (Alman Sendikalar Birliği): Avrupa'da Rota Değişikliği için 4 Nokta Programı ve Buna Dair En Çok Sorulan Sorular

TESEV: Sanık Öğüten Çarklar (Mills that Grind Defendants)

TESEV: Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2012

Alternatif Bilişim Derneği: Türkiye'de Dijital Gözetim 

Sosyal Haklar Derneği: 2010 Sosyal Haklar Raporu (s.1-266 ve s.267-281)

2011

TESEV: Başörtüsü Yasağına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

TESEV: Communicating Democracy - Democratizing Communication - Media in Tukey: Legislation, Policies, Actors

Utku Balaban: A Conveyor Belt of Flesh: Urban Space and the Proliferation of Industrial Labour Practices in Istanbul's Garment Industry    

TESEV: Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2011 (Perception of Turkey in the Middle East 2011)

Sosyal Haklar Derneği: 2011 Sosyal Hak İhlalleri Raporu

2010

Sosyal Demokrasi Akademisi: Sosyal Demokrasinin Temelleri

İnsan Hakları Gündemi Derneği - Hakan Ataman: Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması

TESEV: Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: İş Hayatında Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar

TÜMTİS: Onur ve Adalet için: Türkiye'de UPS İşçilerinin ve TÜMTİS'in Mücadelesi (For Dignity and Justice: The Struggle of UPS Workers and TÜMTİS in Turkey)

TESEV: Ortadoğu'da Türkiye Algısı 2010  (Perceptions of Turkey in the Middle East)

2009

TESEV: Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler  (Discussions and Recommendations on the Future of the Halki Seminary)

SOGEP: Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar 

KEİG: Türkiye'de Kadın Emeği ve İstihdamı

TESEV: Orta Doğu'da Türkiye Algısı 2009

İstanbul Bilgi Üniversitesi: Pusulacık - Çocuklar için İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

TESEV: AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası: Türkiye Nereye Ait?  (How Common is the Common Foreign and Security Policy of the EU: Where does Turkey Fit in?)

TÜSES: Cemil Boyraz - Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Umut Vakfı: Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri

2008

Utku Balaban: The Interaction Between Capitalist Labour Process and Urban Space: A Study on the Industrial Commodity Chains in Clothing and Textile Sector in Istanbul

TESEV: Türkiye-Ermenistan İlişkileri - Bir Kısır Döngü  (Turkey-Armenia Dialogue Series - Breaking the Vicious Circle)

KEİG: Avrupa Birliği'nde Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği

2007

TESEV: Milliyetçilik ve Türkiye-AB İlişkileri

TESEV: Religion, Society and Politics in a Changing Turkey

2006

TESEV: Değişen Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset

TESEV: AB Bülteni - Türkiye ve AB'de Enerji Politikalarında Yeni Açılımlara Doğru

TESEV: AB Bülteni - 2006 AB İlerleme Raporu  (EU Watch - 2006 EU Progress Report on Turkey)

TESEV: EU Watch Issue 1 - The Strategic Future of Turkey and the EU

TESEV: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerine Güvenlik Boyutundan bir Bakış 

2005

TESEV: Türkiye İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Güvenliğin Ötesi