Ekonomi ve Toplum / Economy and Society

 

1997

Avrupa Yeniden Yapılanırken Türkiye

1996

Nahit Töre: Avrupa Birliği ve Türki Cumhuriyetler

1995 

Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri

1994

İsmail Duymaz: Emek Değerlendirme Kooperatifleri

1993

Çağlar Keyder ve Ayşe Öncü: Istanbul and the Concept of World Cities

1992

Meryem Koray: The Industrial Relations System in Turkey: Developments, Problems and Expectations

Mete Törüner: İşsizlik Sigortası

İlhan Tekeli ve Selim İlkin: Dr. Max von der Porten'in Türkiye'deki Çalışmaları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Sisteminin Oluşumu (Almanca Çevirisi)

 

1991

Silke Brügel: Ernst Reuter'in Türkiye'deki Yaşamı ve Katkıları (Almanca Çevirisi)

1990

Gülten Kazgan: Income Distribution in Turkey: Yesterday and Today (Türkçe Çevirisi)

Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim: The Fundamental Problems of Turkish Cooperatives and Proposals for their Solution (Türkçe Çevirisi)

1989

Prof. Dr. Günter Schiller: Türkiye'nin AT'ye Muhtemel Tam Üyeliğinin Topluluğun Mali Durumu Üzerindeki Etkileri

Ansgar Eussner: Regional Policy Implications of Turkish Accession to the European Community  (Türkçe Çevirisi)

Prof. Dr. Gülten Kazgan: Summary Report of the Manufacturing Survey with Special Reference to Turkey's Integration with the EC

Doç. Dr. Niyazi Berk: Avrupa Topluluğu'na Tam Üyelik Açısından Türk Banka Sisteminin Uyum Gereksinimleri 

Erol Esen: Bestandaufnahme der Literatur und Forschungen in der Bundesrepublik Deutschland sowie der EG-Veröffentlichungen zum Thema der Politischen und Wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und Westeuropa seit 1973 

Prof. Dr. Günter Schiller: Auswirkungen eines potentiellen EG-Beiritts der Türkei auf die Finanzen der Gemeinschaft

1988

Prof. Dr. Orhan Şener: Türkiye'de Sermaye Piyasalarının Sanayileşme Üzerindeki Etkileri, 1988 (İngilizce Çevirisi)

The Harmonization Requirements of the Turkish Banking System From the Stand Point of Full Membership in the European Community