Araştırma Sonuçları / Research Results

 

1998

Oya Baydar: Türkiye'de Sendikacılık Hareketi

1997

Oya Baydar: Trade Unions in Turkey

Nurhan Yentürk: Türk İmalat Sanayiinde Ücretler, İstihdam ve Birikim

1996

Asu Aksoy: Küreselleşme ve İstanbul'da İstihdam

Özcan Karabulut: Türkiye'de Çalışan Çocuklar

1993

İsmail Duymaz: GAP Sulama Alanlarında Çiftçi Örgütlenmesi ve Sulama Sisteminin Yönetimi

Sema Erder Köksal ve Kuvvet Lordoğlu: Geleneksel Çıraklıktan Çocuk Emeğine: Bir Alan Araştırması 

Nurcan Dülgeroğlu, Mustafa Aytaç ve Tahir Baştaymaz: Kentlerde Yaşayan Ücretli Kesimin Telafi Edici ve Tamamlayıcı Gelir Kaynakları: Bursa Örneği   

Selçuk Yalçındağ: Kırsal Kalkınma Projeleri ve Yerel Yönetimler

Harald Schüler: Mitgliederpartizipation in der Sozialdemokratischen Volkspartei

1992

Nurettin Yıldırak: Köy Kadınlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Konumları  

Yıldırım Koç: Unionization and Collective Bargaining Agrements in Turkey, 1990-1991

1991

Prof. Dr. Ali Rıza Karacan: Tarım Kesiminde Geçici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları, Ücret Sistemleri, ve Çalışanların Sosyal Güvenlikleri Üzerine bir Araştırma: Manisa Örneği

Yakup Kepenek: Türk İmalat Sanayiinin Üretim Yapısı

1990

Tahir Baştaymaz: 6-15 Yaş Grubu Bursa'da Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Araştırma

İlkin Baray ve Temel Ergün: 1980 Sonrası Dönemde Türkiye'nin Tarımsal Yapısında Ortaya Çıkan Değişmeler

1989

Prof. Dr. Gülten Kazgan: An Overview of the Chemical and Machinery Industries in İstanbul