Dialogue on Globalization

 

 Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

 

Güncel Yayınlar

 

Yoksulluğun Mirası: Mevsimlik Tarım Göçü ile Fındık Hasadına Katılan Çocukların İyi Olma Halleri

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği FES desteği ile mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşam koşullarını, göçe katılan çocukların durumunu ve göçün çocuklar üzerindeki etkilerini belgeleyen Yoksulluğun Mirası raporunu yayınladı."Yoksulluk, anneler ve babalardan çocuklarına kalan acı miras... Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin yıllardır devam eden döngüsü içinde değişmeyen tek şey yoksulluk. Bu raporda mevsimlik tarım işçisi çocukların iyi olma hallerini çocukların, ebeveynlerin ve araştırmacıların gözünden inceledik." Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tehlikeli ve Umutlu Gelecek: Artık Hepimiz Prekaryayız

Notabene yayınlarından FES desteği ile çıkan Alphan Telek'in yazdığı "Tehlikeli ve Umutlu Gelecek: Artık Hepimiz Prekaryayız" başlıklı yayın yeni bir sınıf tartışmasının kapılarını aralıyor. Yayını Notabene Yayınevi üzerinden edinebilirsiniz.

 

 

 

Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik

Sencer Aya ta’nın derlediği „Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik „ başlıklı kitap; FES, SDD (Sosyal Demokrasi Derneği) ve SODAR (Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi) işbirliğiyle yayımlandı. İlk olarak  2-3 Kasım 2018 tarihinde FES ve SDD’nin ortaklaşa düzenlediği  „Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik Çalıştayı“nda sunulan bildirilerden derlenen kitap, yoksulluk ve eşitsizliğin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarına ışık tutuyor. Yoksulluk profillerinin ve dezavantajlı grupların yoksulluk deneyimlerinin güncel verilerle sunulduğu kitapta, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele stratejileri eleştirel bir bakışla yeniden değerlendiriliyor. Kitabı edinmek isteyenler bize   contact@festr.org adresinden mail atabilirler.

 

Türkiye’den Göçün Türkiye- (Federal) Almanya İlişkilerine Etkisi (1961-2000)

Duygu Dağ’ın „ başlıklı  kitabı, FES’in desteğiyle Siyasal Kitabevi tarafından yayımlandı. Kitap 1961’den 2000 yılına uzanan dönemde Türkiye’den Almanya’ya göçün iki ülke arasındaki ikişkilere etkisini konu alıyor. Bu çerçevede yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel seyrini sergilemekle yetinmiyor, bu ilişkilerin küresel politik gelişmeler çerçevesinde uğradığı yapısal dönüşümü de gözler önüne seriyor.  Kitap, Almanya ve Türkiye arasındaki lişkilerin yeni mülteci krizi çerçevesinde gerilimlere sahne olduğu ve söz konusu gerilimin hem Türkiye dış politikası hem de AB ile ilişkiler bakımından önem arz ettiği günümüzde, dış politika ve göç arasındaki ilişkiye dair tarihsel bir perspektif sunuyor.

 

2019

Türkiye'de Sendikalar 2018 Raporu İngilizce olarak yayınlandı

Türkiye'deki sendikal hareketin güncel durumunu özetleyen rapor Dr. Alpkan Birelma tarafından FES için İngilizce olarak kaleme alındı. Raporda sendikaların güncel pozisyonları, Türkiye'deki yasal durum ve örgütlü olmayan işgücü ile de ilgili istatistiklere yer verildi. Raporun Türkiye'deki sendikaların dış ilişkilerinde faydalı olması amaçlandı. Raporu buradan indirebilirsiniz.

 

 

L20 Zirvesi Arjantin'de

DİSK Sendikası Uluslararası İlişkiler Dairesinden Kıvanç Eliaçık DISK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte katıldığı L20 Toplantıdasındaki deneyimlerini FES için yazdığı raporda özetledi. L20 Toplantısı G20 ülkelerinin sendikalarının ve pek çok uluslararası yapının katılımıyla bu sene Arjantin'de gerçekleşti. Raporu yandaki görsele tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

Seçim Meydanlarında Demokrasi Söylemi

Prof. Dr. Ülkü Doğanay “Seçim Meydanlarında Demokrasi Söylemi" başlıklı araştırmasıyla, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanya sürecine ışık tutuyor. Çalışma, adayların kampanya boyunca yaptıkları konuşmaların ve sosyal medya paylaşımlarının demokrasi söylemi çerçevesinde derinlikli bir analizini içeriyor. Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

2018

Dünyadan: Nisan 2017 Sayısı Yayımlandı

Dünyadan Nisan 2017 sayısı, Edlira Xhafa tarafından kaleme alınan ve Onur Bakır tarafından yazım sürecinde içeriğine katkı sunulup Türkçe'ye çevrilen "Grev Hakkı Nereye Gidiyor? - Güncel Eğilimlerin Bir Analizi" isimli makalesini içeriyor. Makale grev hakkının ulusal ve uluslararası düzeyde, ekonomik ve güvenlik sebepleri doğrultusunda ciddi bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını örneklerle işlemektedir. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yeni Yayınımız: Sosyal Demokrasi El Kitabı II - Ekonomi ve Sosyal Demokrasi

FES Sosyal Demokrasi Akademisi'nin yayımladığı Sosyal Demokrasi El Kitapları Serisinin II.’si olan “ Ekonomi ve Sosyal Demokrasi” kitabının Türkçesi yayımlandı. FES Türkiye Ofisi olarak daha önce I.’sini (Sosyal Demokrasinin Temelleri) ve III.’sünü (Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi) de Türkçede yayımladığımız serinin ikinci kitabı sosyal demokrasinin ekonomiye ve ekonomi politikalarına bakışını konu alıyor. Kitap FES’in tüm yayınları gibi kaynak göstermek koşuluyla herkesin kullanıma açıktır. Yayının basılı versiyonunu edinmek isteyenler bize ( contact@festr.org) adreslerini belirten bir e-mail atabilirler.

 

FES Yayın: Demokratik bir yerel yönetim mümkün mü?

Günümüzdeki son gelişmeler ışığında, FES Türkiye Ofisi olarak, gençlerin demokratik süreçlere katılımına katkıda bulunmak amacıyla yerel yönetimlerle ilgili bir el kitabı hazırladık. Yönetsel yapılar, demokratik yönetişim mekanizmaları ve gönüllülük başlıkları üzerinden dinamik bir anlatımla, bütün gençlere güncel tartışmalarda daha aktif olabilmeleri için, temel bilgiler sunuluyor. Ofisimizin "Demokratik bir yerel yönetim mümkün mü?" isimli yayını  online ve basılı olarak herkesin erişimine açıktır. Kitapçığı basılı olarak edinmek isteyenler bize ( contact@festr.org) adreslerini de belirten bir mail atabilirler.


Dünyadan: Ekim 2014 Sayısı Yayımlandı

Dünyadan Ekim 2014 sayısı Daniela Kietz ve Nicolai von Ordenza'nın "Avrupa Parlamentosu'nda Yeni Güç Dengeleri" isimli makalesini içeriyor. Makalede Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kutuplaşmaların, ittifak arayışlarının ve AB şüphecilerinin köklü politik değişimler üzerindeki etkisi inceleniyor. Makaleye  buradan ulaşabilirsiniz.


Dünyadan: Mart, Haziran ve Eylül 2014 Sayıları Yayımlandı

 Dünyadan yayın serisinin Mart 2014 sayısında Colin Crouch'un "Savunmadaki Sosyal Demokrasiden İddialı/Kendine Güvenen Demokrasiye" isimli makalesi yer alıyor. Makalede, sosyal demokrasinin neoliberal hegemonya ile eşzamanlı olarak derinleşen piyasalar karşısında kendisine nasıl bir yol çizmesi gerektiği tartışılıyor. Haziran 2014 sayısı Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumrell - McCormick ve Richard Hyman'in "Avrupa'da Sendikalar: Zor Zamanlarda Yaratıcı Tepkiler" makalesini içeriyor. Makalede, geride bıraktığımız son on yılda eski siyasal ve ekonomik gücünü kaybetmekte olan Avrupalı sendikaların, bütün bu olumsuzluklara rağmen stratejik ve yenilikçi hamlelerle kendilerini yeniden şekillendirme arayışları irdeleniyor. Son olarak,  Eylül 2014 sayısında Claudia Hofman, "Grev (Hakkı) ve Uluslararası Çalışma Örgütü: Çalışma Standartlarını ve Sosyal Standartları Denetleme Sistemi Çöktü mü" isimli makalesinde hukuki bir çerçeveden "grev hakkı"nı ve İLO'nun yetkilerinin mevcut kapsamını yorumluyor ve gelecek için birtakım çözüm önerilerini gündeme getiriyor. 


Dünyadan: Ocak ve Şubat 2013 sayıları yayınlandı

Dünyadan yayın serisinin  Ocak ve  Şubat 2013 sayılarında Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler vd.’nin  “Toplum İçinde Köklü Değişim: 2012 Almanyası’nda Aşırı Sağ Yönelimler” ve Udo Bullmann, Michael Roth, Thorsten Schäfer-Gümbel’in “Kriz Birliği’nden Dayanışma Birliği’ne”  başlıklı makaleleri yer alıyor. Ocak sayısı Almanya’da güncel şiddet haberleri ile de gündeme gelen yükselen milliyetçilik akımının sosyal ve demografik dağılımı ile ilgili bilgileri derlerken, Şubat sayısı AB’de tutarlı bir ekonomik birliğin sağlanabilmesi için anlamlı politika önerilerini tartışmaya açıyor.


Partnerlerimizin Yayınları

  2012 Mart ayında gerçekleştirilen Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu’nun konferans kitabı yayımlandı. Kitap AKVAM üzerinden edinilebilir.


FES Yayın: Sosyal devlet ve Sosyal Demokrasi

Sosyal Demokrasi El Kitabı yayın serisinin üçüncü kitabı olan‚ Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi‘ başlıklı kitabın Türkçe çevirisi çıktı. Pdf versiyonu için  tıklayınız.


Türkiye Analizi: Türkiye'nin Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

 

Doç. Dr. Aziz Çelik bu yayında yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu değerlendiriyor. Bu değişikliklerin sanılanın aksine özgürlükleri ve işçilerin haklarını genişletmediği sonucana varan Çelik, yeni kanunla ilgili ilginç saptamalarda bulunuyor. Yayına ulaşmak için  tıklayın. (İngilizce)


 

 

 

SPoD - LGBT Davaları: AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları

  Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği SPoD'un Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı bu yayında AİHM'in gey, lezbiyen ve transların haklarına ilişkin kararlarının özetleri ile Türkiye'de görülen LGBT davalarının Yargıtay ve Danıştay karar özetleri, özel hukuk davaları, dernek kapatma davaları, istihdama ilişkin davalar ve ceza hukuku davalarına yer veriliyor. Dolayısıyla bu yayın Türkiyeli LGBT'lerin hukuki mücadelesi için önemli bir kaynak oluşturuyor. Yayına  buradan ulaşabilirsiniz.


Dünyadan: Yunan Sendikaları ve Kriz

Dünyadan yayın serisinin  Kasım 2012 sayısında Zoe Lanara'nın Yunan sendikalarının kriz dönemindeki durumuyla ilgili birçok önemli değerlendirmesi bulunmaktadır. Yunanistan sıkı bir uyum paketinin ve reformların uygulanmasıyla sendikaların daha büyük bir baskı altına girdiği bir dönemden geçerken Lanara'nın kaleme aldığı bu rapor ülkedeki sosyal yapının nasıl kötüleştiğini ve sendikal örgütlenmedeki sorunları ele alıyor.


Kitap: Türkiye'de Dijital Gözetim

Kişisel verilerin korunması konusu insan hakları alanının tartışılmaz bir parçasıdır ve kamusal hayatın dijitalleşmesi sürecinde daha büyük bir önem kazanbmıştır. Dolayısıyla internetin, bilgi paylaşım ve iletişim teknolojileri ile ilgili olumlu gelişmelerin yanında, bu gelişmelerin birey haklarına yönelik oluşturabileceği muhtemel tehditlerin de ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Bireysel verilerin dijital ortamda toplanarak vatandaşların özel yaşamlarına dair hiç bir bilginin saklanamaz hale getirilmesi ve bütün kişisel bilgilerin şeffaflaşması gerçek bir risktir ve bu riski önlemeye yönelik kişisel bilgilerin korunmasına dair etkili yasaların çıkarılması kesinlikle şarttır. Bu bağlamda  Alternatif Bilişim Derneği işbirliğiyle "Türkiye'de Dijital Gözetim: TC Kimlik Numarasından E-Kimlik Kartlarına Yurttaşın Sayısal Bedenlenişi" başlıklı bir yayın çıkardık.


Kitap: Yeni Anayasa Yolunda 

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Küresel ve Yerel Düşünce Derneği (KÜYEREL), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Friedrich Ebert Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği olarak 15 Ekim 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Güney Afrika, İspanya, Almanya ve Polonya'dan gelen anayasa uzmanlarıyla buluştuk. Konferansın ardından yapılan tartışmaların daha kalıcı olması ve toplantıya katılamayanların da yararlanabileceği şekilde yaygınlaştırılması için konferans konuşmalarından bir kitap hazırladık. Kitaba ulaşmak için  tıklayınız.


Nükleer Enerjinin Sonu Mu?

NINA NETZER / JOCHEN STEINHILBER

"Nükleer Enerjinin Sonu Mu?" kitabında 13 ülkeden birer uzman Fukuşima nükleer felaketinden sonraki gelişmeleri ve tepkileri ele almaktadır. Kitapta alternatif enerji kaynakları ile ilgili bilginin yanı sıra çeşitli siyasi vizyonlar ve hedeflere de yer verilmektedir. Friedrich Ebert Striftung Derneği bu yayınla Türkiye'nin enerji tedariği konusuna içeriksel, ileriye dönük ve uzun vadeli bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayının İngilizce orijinaline ulaşmak için  tıklayınız.


Yayın Kategorileri 

Dünyadan

Ekonomi Forumu

Politika ve Toplum

Ekonomi ve Toplum

Ortak Yayınlar

FES Yayınları

Araştırma Sonuçları

Uluslararası Siyasi Analizler

Fokus Türkei (Almanca)

Türkiye Bülteni (Almanca)