Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği

Türkiye Temsilciliği


Istanbul Bürosu:

Tel.: +90 (0) 212 3108237

Fax: +90 (0) 212 2587091

 

Ankara İrtibat Bürosu:

Tel.: +90 (0) 312 4418596


E-posta: contact[at]festr.org
www.festr.org

 

 

Partnerlerimiz


Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin bütün çalışmaları Türkiye’deki çeşitli ortaklarıyla yakın ve samimi işbirliğine dayanmaktadır. Sendikalar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri FES’in birlikte çalıştığı çeşitli ortaklardır. Ortaklarımızla birlikte düzenli olarak muhtelif etkinlikler, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra araştırma projelerini ve çeşitli yayınları da destekliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz konu alanları dahilinde birlikte çalışmak isteyen kuruluşların bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz.


Aşağıda ortaklarımızın listesini bulabilirsiniz.       

     

 

Amnesty International - Uluslararası Af Örgütü
Internationaler Menschenrechtsverein

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi ve Uygulama Merkezi 
Zentrum für Friedensbildung und -anwendung der Bogazici Universität

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Gurubu 
Forschungsgruppe für Kinderrechte der Bilgi Universität Istanbul

 ERG

Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi
Bildungsreforminitiative ERG der Sabancı Universität

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği
Helsinki Bürgerversammlung

KA-DER

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Verein zur Unterstützung und zum Training weiblicher Kandidatinnen

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
Verein der türkischen Unternehmerinnen

 KAMER

KA-MER Vakfı
Frauenberatungszentren im Osten und Südosten der Türkei

KEIG

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi
Initiative für Frauenbeschäftigung und Frauenarbeit

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Zufluchtsstätte für Frauen

SODEV

Sosyal Demokrasi Vakfı
Stiftung für Soziale Demokratie

SDD Sosyal Demokrasi Derneği
Verein für Soziale Demokratie

TANDEM - Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği
Deutsch-türkischer Verein für Solidarität und Integration

TESEV

TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
Türkische Stiftung für wirtschaftliche und soziale Studien

 

TÜSES - Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

Türkische Stiftung für soziale, wirtschaftliche und politische Forschungen

Umut Vakfı - Umut Foundation
Stiftung für die Entwicklung und Nachhaltigkeit des Friedens 

 

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Social Policy Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association

  

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey

  

Alternatif Bilişim Derneği

Alternative Informatics Association

  

KAOS GL Derneği

  

Sosyal Politika Forum

Social Policy Forum

 

Anadolu Kültür

Anatolian Culture

  

EDAM

The Centre for Economics and Foreign Policy Studies

 

Ermenistan Türkiye Sinema Platformu

  

GPOT

Global Political Trends Center

 

Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink Foundation

  

IMPR

International Middle East Peace Research Center

  

ODTÜ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  

Sabancı Üniversitesi

 

Stratim

Stratejik İletişim Merkezi

 

Şeffaflık Derneği

 

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü