Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği

Türkiye Temsilciliği


Istanbul Bürosu:

Tel.: +90 (0) 212 3108237

Fax: +90 (0) 212 2587091

 

Ankara İrtibat Bürosu:

Tel.: +90 (0) 312 4418596


E-posta: contact[at]festr.org
www.festr.org

 

 

Partnerlerimiz


Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin bütün çalışmaları Türkiye’deki çeşitli ortaklarıyla yakın ve samimi işbirliğine dayanmaktadır. Sendikalar, devlet kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri FES’in birlikte çalıştığı çeşitli ortaklardır. Ortaklarımızla birlikte düzenli olarak muhtelif etkinlikler, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra araştırma projelerini ve çeşitli yayınları da destekliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz konu alanları dahilinde birlikte çalışmak isteyen kuruluşların bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz.


Aşağıda ortaklarımızın listesini bulabilirsiniz.       

     

Ankara Dayanışma Akademisi 

Ankara Solidarity Academy

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırma Enstitüsü

Diyarbakır Political and Social Research Institute

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği 

Earth is Home International Solidartiy Association

Emek Çalışmaları Topluluğu

Labor Studies Group 

Emeğin Gücü Derneği

Power of Labor Association

  ERG

Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi 

Sabancı University Education Reform Initiative

genç işi kooperatif 

youth deal cooperative

  

Hevi LGBTİ Derneği 

HEVI LGBTI Association

Hrant Dink Vakfı 

Hrant Dink Foundation

Insan Hakları Ortak Platformu 

Human Rights Common Platform 

  

Istanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü

Istanbul Political Research Institute

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi

Women's Labor and Employment Initiative

 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı  

Mor Çatı Women Shelter Foundation

Oyuncular Sendikası  

Actors' Union of Turkey

Sosyal Demokrasi Vakfı 

Foundaton for Social Democracy

Sosyal Demokrasi Derneği  

Assciation for Social Democracy

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

Social Policy Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association

TARGET Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Association for Agricultrue and Food Ethics

Türkiye Gazeteciler Sendikası           

Turkish Journaists Union

TESEV

TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

Turkish Economic and Social Studies Foundation

 

TÜSES - Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı

Turkish Social, Economic, and Political Research Foundation

Tarih Vakfı

History Foundation

Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 

Zeytindalı Cooperative for Women, Environment, Culture and Busines