Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği

Türkiye Temsilciliği


İstanbul Bürosu
Cihannüma Mahallesi
Mehmet Ali Bey Sk. No.12 D.5
34353 Beşiktaş / İstanbul
Tel.: +90 (0) 212 3108237
Fax: +90 (0) 212 2587091

Ankara İrtibat Bürosu
Abidin Daver sok. no: 5/9
06680 Çankaya / Ankara
Tel.: +90 (0) 312 4418596

E-posta: contact[at]festr.org
 
www.festr.org
Friedrich Ebert

Friedrich Ebert (1871-1925)

Friedrich Ebert 1919-1925 yılları arasında Weimar Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı (Reichspräsident) olarak görev yapmıştır. Özellikle parlamenter demokrasinin inşa edilmesi için çalışan Ebert kendisini bütün Almanların temsilcisi olarak görmüştür ve sosyal eşitliği temel alan bir siyaset izlemiştir.

4 Şubat 1871’de Heidelberg’de doğan Ebert, ilkokulu bitirdikten sonra meslek okulundan eğerci olarak mezun olmuştur. 1889’da SPD (Alman Sosyal Demokrat Parti) üyesi olan Ebert, eğerci birliğinde aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Kendisi daha sonra 1891’de Bremen’e yerleşip burada önce eğerci mesleğini icra etmiş ve daha sonra bir lokantanın işlemeciliğini üstlenmiştir. 1893’te SPD’nin yerel gazetesi Bremer Bürger Zeitung’da editör olarak çalışmaya başlamıştır. Bundan bir yıl sonra SPD’de genel başkanlık görevine seçilip bunun yanı sıra Bremen’deki Eğerci Birliği’nde de başkanlık yapmıştır ve bu sayede halkın desteğini arkasına almayı başarmıştır.

1905 yılında Friedrich Ebert Berlin’e yerleşip SPD parti yönetim kuruluna seçilmiştir. O zamanlar 34 yaşında SPD’nin en genç üyesi olan Ebert, partide özellikle organizasyon işleriyle ilgilenmiştir. 1912’de Ebert, Alman Parlamentosu’na (Reichstag) seçildiğinde SPD, tarihindeki en başarılı seçim sonucunu elde ederek parlamentodaki en güçlü parti olmuştur. 1913’te SPD’nin genel başkanlığı görevini üstelenen Friedrich Ebert, Birinci Dünya Savaşı sırasında savaş kredilerinin onaylanmasının ardından kızışan parti içi kutuplaşmayı engellemeye çalışmış; ancak başarılı olamamıştır.

Monarşik düzenin yıkılmasının ardından Ebert, 1918’deki Alman Devrimi sırasında kısa süreliğine şansölye (Reichskanzler) olarak görev yapmıştır. Bu sırada Rusya’dan örnek alınarak uygulanmaya çalışılan kurul sisteminin yerleşmesini engelleyip demokratik bir ulusal meclisin kurulmasını sağlamıştır. SPD içerisinde tepkilere sebebiyet vermiş olsa da Ebert, parlamenter demokratik sistemden yana olduğunu açıkça ortaya koymuştur ve böylece özgür ve çoğulcu bir toplum düzenin inşa edilmesine önayak olmuştur.

1919 yılında Cumhurbaşkanı olduğu yıldan sonra Friedrich Ebert birçok krizle başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu süre zarfında koalisyon hükümetleri düşmüş, ekonomik sıkıntılar yaşanmış ve siyasi cinayetlerin adeta zehirlediği huzursuz bir toplumsal ortam oluşmuştur. Parlamenter devlet düzenini güvence altına alabilmek için Ebert geniş çapta destek bulmayan kararlar da almıştır; hatta bu sebeple kişisel karalama kampanyalarına maruz kalmayı bile göze almıştır. Ancak o savunduğu görüşün daima arkasında durmuştur: “Demokrasinin demokratlara ihtiyacı vardır!”.  

Genç yaştaki ölümünden sonra 1925 yılında Friedrich Ebert Vakfı kurulmuştur. Böylece Ebert’in siyasi mirası günümüze kadar ulaşmıştır.