///////////////////////////////////// "Uluslararası İşbirliği Hükümetlere Bırakılmayacak Kadar Önemlidir"

Willy Brandt 1969-74 Federal Almanya Şansölyesi

/////////////////////////////////////

Uluslararası İşbirliği

Demokrasi ve kalkınmayı desteklemek, barış ve güvenliğe katkıda bulunmak, küreselleşmeye sosyal bir boyut kazandırmak ve Avrupa Birliği’nin gelişimin ileriye götürmek Friedrich Ebert Stiftung dahilinde yürütülen uluslararası çalışmaların temel hedefleridir. 100’den fazla ülkede bulunan temsilcilikleri aracılığıyla, Friedrich Ebert Stiftung, hem sivil toplum hem de devlet düzeyinde siyasi yapıların oluşmasını ve güçlendirilmesini destekler. Çalışmaların odağında demokrasi ve sosyal adaletin teşvik edilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi, özgür sendikaların güçlendirilmesi ve insan hakları ile cinsiyet eşitliği mücadelesinin desteklenmesi bulunmaktadır.

Son yıllarda Friedrich Ebert Stiftung’un çalışmaları dahilinde önemi artan konular özellikle küresel ve bölgesel sorunlar olmuştur. Avrupa bütünleşme süreci, Avrupa Birliği Komşuluk Politikası, transatlantik ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel yönetişim ağlarının güçlendirilmesi Friedrich Ebert Stiftung’un üzerinde özellikle çalıştığı konulardır. Vakıf aynı zamanda dünya çapında güvenlik konularında bölgesel işbirliği çabalarını, ekolojik sürdürebilirlik çalışmalarını ve sosyal kalkınmayı desteklemektedir. Yurtdışı temsilcilikleri ve partnerlerden oluşan uluslararası ağ sayesinde Friedrich Ebert Stiftung güncel siyasi sorunların ve mücadele alanlarının ele alındığı muhtelif toplantı ve konferanslar düzenlemektedir. Vakfın partnerleri arasında siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyaset alanında araştırma yapan kuruluşlar ile devlet kurumları bulunmaktadır.