FES in Bonn

FES Bonn
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn-Almanya
Tel.: +49 (0) 228 / 883-0

FES in Berlin

FES Berlin
Hiroshimastraße 17
D-10785 Berlin-Almanya
Tel.: +49 (0) 30 / 26935-0

FES Berlin

FES Berlin
Hiroshimastraße 28
D-10785 Berlin-ALmanya
Tel.: +49 (0) 30 / 26935-0

Daha fazla bilgiye 
www.fes.de 'den ulaşa bilirsiniz.

FES Almanya

Friedrich-Ebert-Stiftung 1925 yılındaki demokratik seçimlerden sonra Almanya’nın ilk Cumhurbaşkanı seçilen Friedrich Ebert’in vasiyeti üzerine kurulmuştur.

Basit bir zanaatkâr iken devletin en üst makamına gelen sosyal demokrat Friedrich Ebert yaşadığı siyasi çatışmalardaki deneyimler ışığında aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda çalışacak bir vakıf kurmuştur:

•    Toplumun her kesiminden bireylerin siyasi ve toplumsal eğitimini demokrasi ve çoğulculuk ışığında desteklemek,
•    Yetenekli gençlerin ailelerinin maddi olanaklarından bağımsız olarak yüksek öğrenimden faydalanması için burs imkanı sağlamak,  
•    Uluslararası uzlaşma ve işbirliğine katkıda bulunmak.

1933 yılında nasyonal sosyalistler tarafından yasaklanan ve 1947 yılında yeniden tesis edilen Friedrich-Ebert-Stiftung, hedefleri doğrultusunda kapsamlı faaliyetler yürütmeye bugün de devam etmektedir.

Friedrich Ebert Stiftung sosyal demokrasinin temel prensiplerine ve fikirlerine bağlı kar amacı gütmeyen kültürel bir kuruluştur. 

 

Bir Bakışta FES

Personel
FES’in Berlin ve Bonn’da bulunan merkezleri, akademileri, eyalet ve bölge büroları ile ülke temsilcileri de dahil olmak üzere toplam 620 çalışanı bulunmaktadır (2010 verileri). Ayrıca 90’ı aşkın yurt dışı bürolarının her birinde ortalama 10 kişi çalışmaktadır.
 
Bütçe
Federal ve eyalet bütçelerinin desteği ile yaklaşık 137 milyon Avrodur (2010 verileri).
 
Faaliyetler
3.000’e yakın eğitim toplantısına, tartışma forumlarına ve çeşitli kongrelere yalnızca Almanya’da 2009 yılında 200.000 kişiden fazla katılım olmuştur. FES’in yurt dışında düzenlediği faaliyetlerin sayısı konusunda veri bulunmamaktadır.
 
Yurt Dışı Faaliyetler
FES 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.

Burslar
2010 yılında 700 yeni bursiyer ile birlikte 330’u yurtdışından olmak üzere toplam 2700 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi desteklenmiştir.
 
Kütüphane
Alman ve uluslararası işçi hareketini kapsayan 880.000 ciltlik en büyük özel kütüphaneye sahiptir.
 
Arşiv
Almanya’daki işçi hareketinin tarihi ile ilgili en kapsamlı dokümantasyon koleksiyonuna sahiptir.