Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği

Türkiye Temsilciliği


Istanbul Bürosu:

Tel.: +90 (0) 212 3108237

Fax: +90 (0) 212 2587091

Ankara İrtibat Bürosu:

Tel.: +90 (0) 312 4418596


E-posta: contact[at]festr.org
 
www.festr.org

 

Konferans Salonu

​​​​​​​

Hakkımızda

FES

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) sosyal demokrasinin fikirlerine ve temel değerlerine bağlı, kamu yararına çalışan, özel, bağımsız ve kültürel bir kuruluştur

Demokrasiyi, sosyal adaleti ve kalkınmayı dünya çapında teşvik etmek, barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak, uluslar arası dayanışma düşüncesini güçlendirmek, küreselleşmeyi dayanışma içerisinde şekillendirmek ve Avrupa Birliği’nin genişlemesini ve derinleşmesini desteklemek FES’in uluslararası çalışmalarının temel belirleyici hedefleridir. FES bu bu doğrultuda 100’den fazla ülkede ve Almanya’da faaliyet göstermektedir.

Sivil toplum örgütleri, Üniversiteler ve araştırma enstitüleri, sendikalar, meslek odaları, dernekler, Parlamento ve bakanlıklar, yerel yönetimler, medya temsilcileri, ayrıca uluslararası örgütler FES’in Türkiye’de birlikte çalıştığı kuruluşlardır. FES 25 yıldır Türkiyeli partnerleriyle birlikte Türkiye’de atölye çalışmaları, seminerler, sunumlar ve uluslar arası konferanslar düzenlemekte, deklarasyonlar yayınlamakta ve bilimsel araştırmalara destek vermektedir. Bunları sadece Ankara ve İstanbul’da değil, Türkiye’nin diğer pek çok küçük ve orta büyüklükteki ilinde ve ilçesinde de gerçekleştirmektedir.

Hukuki Statü

Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye’de Türk Dernekler Kanunu’na tabi tutularak yabancı temsilcilik olarak sicile kaydedilmiştir. Böylece hem Alman hem de Türk resmi mercilerine karşı bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Faaliyetleri ve mali durumu düzenli bir şekilde denetlenmektedir. FES, Türkiye’deki temsilciliği aracılığıyla 25 yıldan uzun süredir Türkiye ve Almanya’da kendilerini çalışmalarına adamış insanların ve sivil toplum kuruluşlarının diyaloğunu ve işbirliğini teşvik etmektedir.