Etkinlikler

 


Yüzyılların Sorunu: Din/Politika

7 Mart Cumartesi günü "Yüzyılların: Sorunu: Din/Politika" Baslıklı Uluslararası bir konferans düzenliyoruz. SODEV, FES ve Karl-Renner-Enstitüsü'nin işbirliği legerçekleştirilecek olan konferansın açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Murat Karayalçın yapacak. Konferans ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. 

  


"Gelişmiş Bir Demokrasi İçin Sistem Tercihi"

KÜYEREL ile birlikte 2015 yılı içerisinde geçekleştirmeyi planladığımız ‚Gelişmiş Bir Demokrasi İçin Sistem Tercihi‘ başlıklı konferanslar dizisinin ilkini 24 Ocak 2015 tarihinde Point Hotel Taksim’de gerçekleştiriyoruz. Ünlü yazar Ahmet Ümit’in konuşmacı olduğu bu konferansta  ‚Başka Bir Türkiye Mümkün mü?‘ sorusu tartışılacak. Etkinlik ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Konferans afiş ve programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 "İstanbul’un Son Sürgünleri" Paneli, 15. Mart 2014 İstanbul

Bağımsız Araştırma, Bilgi ve İletişim (Babil) Derneği, 20 Dolar 20 kilo sergisi kapsamında Depo’da düzenlenen "İstanbul’un Son Sürgünleri" paneli iki yüzün üzerinde izleyicinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde; 1964 yılında Türkiye’den göç etmek zorunda bırakılan Rum yurttaşlar ve yakınlarının yaşadıkları, sürgünde geçen elli yıldaki deneyimleri, İstanbullu Rumlar’ın talep ve beklentileri, dönemin tarihsel, siyasi koşulları yanında Türkiye basınındaki Rum-karşıtı propaganda örnekleri tartışıldı. "1964 sürgünleri"ne dair Rıdvan Akar’ın yayına hazırladığı TV programı video suna buradan ulaşabilirsiniz.


Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler (GYYYS) Programı’nın ikinci eğitimi gerçekleştirildi, 15.-16. Mart 2014

FES Türkiye olarak Şubat ayında başladığımız Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler (GYYYS) Programı’nın ikinci eğitimi olan Toplumsal Cinsiyet eğitimi 15-16 Mart 2014’de gerçekleştirildi. İki gün boyunca 20 genç katılımcı, eğitimcilerin eşliğinde toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği, kadınların ve LGBTİ bireylerin karşılaştıkları sorunlar, siyasete ve yerel yönetimlere katılımı üzerine konuştu ve tartıştı. Hülya Gülbahar, Büşra Ersanlı, Berkin İnan, Spod’dan Deniz Şapka, Listag’dan Şule ve Ömer Ceylan eğitimin forum kısmının konuklarıydı. 


"Üniversitelerde Cinsiyetçi Ayrımcılık, Taciz ve Şiddet", 5. Mart 2014

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde 5 Mart 2014 Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Üniversitelerde Cinsiyetçi Ayrımcılık, Taciz ve Şiddet konulu bir konferans düzenledi. Öğrencilerin yanısıra üniversite çalışanlarının da yoğun ilgi gösterdiği konferansın sabahki oturumunda İstanbul’un farklı üniversitelerinden konuşmacılar konuya ilişkin kendi üniversitelerindeki durumu ve yapılan çalışmaları anlattılar. Vakıf ya da devlet üniversitesi ayrımı olmadan tüm üniversitelerde benzer sorunlarla karşılaşıldığı yapılan sunumlarda açıkça ortaya çıktı. Bazı üniversitelerde cinsiyetçi ayrımcılığı, taciz ve şiddeti önleme konusunda oluşturulan etik kurullar ve belirlenen etik kurallar olduğu anlatıldı. Tüm konuşmacıların ortaklaştığı bir konu da bu çalışmaların yeterli olmaması ve yeterince kurumsallaşmamış olması idi. Ayrıca üniversiteler arasında konuya ilişkin düzenli bir ağ çalışması olmaması da eleştirildi ve böyle bir çalışmaya başlama kararı alındı.
Öğleden sonraki oturumda ise kadına yönelik taciz ve şiddete ilişkin çalışmalar yapan kadın örgütlerinin temsilcileri yaptıkları çalışmaları ve bunların üniversitelere değen yönlerini katılımcılarla paylaştılar. Bu konuda aktif çalışma yapan herkesin birbirinden daha fazla haberdar olması ve gerektiğinde ortak çalışmalar yapması için neler yapılabileceği tartışıldı ve özellikle üniversiteler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Programa  buradan ulaşabilirsiniz. 

20. New Faces Konferansı Konu "Akdeniz Bölgesinde Vatandaşlık ve Siyasal Yönetime Katılım", 27. Şubat – 2. Mart 2014

27 Şubat - 2 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi olan 20th New Faces Conference (20. Yeni Yüzler Konferansın)'ın konusu 'Akdeniz Bölgesinde Vatandaşlık ve Siyasal Yönetime Katılım'dır. Konferans Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği, Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) (Alman Dış Politika Konseyi), Robert Bosch Stiftung (Robert Bosch Vakfı) ve Zeit-Stiftung (Zeit Vakfı) tarafından birlikte organize edilmiştir.

Akademi, siyaset, medya, özel sektör ve sivil toplum organizasyonlarını temsil eden genç meslektaşlar Akdeniz bölgesinde vatandaşlık ve siyasal yönetime katılım konusundaki güncel gelişmeleri ve tartışmaları irdeledi. Mısır, Tunus, Fas, Türkiye, Almanya, İtalya ve İspanya'dan katılımcılar üç gün boyunca değişik formatlarda kendi çalışmalarını sunadılar, vatandaşlık ve siyasal katılım konusunda fırsatlar ve engellerle ilgili farklı konseptleri analiz etti, uzmanlarla birlikte gelecekle ilgili görüşlerini tartıştılar. Konferans, farklı ülkelerin deneyimlerinin aktarılmasını ve bu arada çeşitli alanlardaki genç meslektaşlar arasında bir ağ kurulmasını amaçlamaktadır.


Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler gençlik programı başarıyla başladı.

FES Derneği Gençlik Programları bünyesinde organize edilen ve 10 seminerden oluşan Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler Programı’nın (GYYYS) ilk oturumu 15/16 Şubat 2014’te 20 katılımcısıyla gerçekleşti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden İstanbul’da toplanan gençler, iki gün boyunca katıldıkları takım oluşturma atölyesinde birbirlerini tanıdılar ve gelecek aylarda gerçekleştirecekleri çalışmalarının zeminini hazırladılar.

Nisan 2015'e kadar sürecek olan programda katılımcılar çeşitli kişisel gelişim eğitimlerine ve sosyal demokrasinin temel değerleri, cinsiyet eşitliği gibi politik konuların işlendiği seminerlere katılmalarının yanı sıra, kendi projelerini de geliştirme fırsatı bulacaklar.


Konferans "Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü"

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği, Umut Vakfı, Bianet ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu ile birlikte "Türkiye'de Medya ve İfade Özgürlüğü" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Medya sektöründeki olumsuz gidişatın nasıl aşılacağına ilişkin adımların tartışıldığı konferansa uluslararası konuklar ve Türkiye'den önemli medya temsilcileri katılmıştır. Konferans programını burada bulabilirsiniz.


Konferans Dizisi : "Sosyal Demokrasi Okulu"

SODEV, TÜSES ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği ortak çalışması ile gerçekleştirilen Sosyal Demokrasi Okulu devam ediyor. Yeni dönemler için kayıt yaptırmak isteyenler SODEV veya TÜSES'e başvurabilirler. 


Konferans: "E-Devlet, Yeni Medya, Siber Vatandaş"

 29 Eylül 2012 tarihinde SDD-İstanbul şubesi ve Alternatif Bilişim Derneği işbirliği ile birlikte gerçekleştirilen "E-Devlet, Yeni Medya, Siber Vatandaş" konulu konfernsta yeni medyadaki gelişmeler ve sansür, E-Devlet ve onun getirdiği kolaylıklar yanında özellikle kişisel bilgilerin gizliliği ilkesinin ihlali anlamında ne tür tehlikeler içerdiği ve Türkiye'de giderek bir siber vatandaş yaratıldığı ve bunun demokrasi açısından riskleri konularına değinildi.


Konferans: Bölgesel Güç Dengesinde Değişimler ve Ortadoğu'daki Kriz ve Çatışma Yönetimi Üzerine Etkileri

25-26 Eylül’de İstanbul’da Alman Bilim ve Siyaset Vakfı (SWP) işbirliğiyle düzenlenen bu konferansta Ortadoğu’daki çatışma alanları ile muhtelif siyasi ve toplumsal sorunlar akademisyen, gazeteci ve dış politika uzmanlarının katılımıyla 4 panelde tartışılmıştır. Konferansta Arap ayaklanmalarının yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, Suriye, İran, Bahrein, Mısır’daki güncel siyasi gelişmeler ve Türkiye’nin bu siyasi ortamdaki değişen rolü ele alınmıştır.

Toplantı programına ulaşmak için tıklayınız

İngilizce konferans raporuna ulaşmak için tıklayınız


Konferans: "The World in Crisis"

13-15 Haziran tarihleri arasında ODTÜ işbirliğyle "The World in Crisis" başlıklı bir uluslararası ilişkiler konferansı düzenledik. Küresel krizlerde aktörler, güvenlik tehditleri, küresel yönetişim, dış müdahale, uluslararası toplumsal hareketler, çevresel sorunlar ve uluslararası hukuk gibi konuların ele alındığı toplantıda uluslararası katılımcılar bir araya geldi. Toplantı programına ulaşmak için tıklayın.      


Konferans: Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim

Türkiye’nin yeni anayasa yapımı sürecinde öne çıkan önemli konu başlıklarından biri, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasındaki işbölümünün yeniden nasıl şekillendirileceğidir. Gerek yerel hizmetlerin etkin sunumu, gerek Kürt meselesinin çözümü bağlamında merkezi bir unsur olan yerel yönetim konusunda yeni anayasanın neler getireceği merak konusu. Bu bağlamda TESEV İyi Yönetişim Programı işbirliğiyle 9 Haziran'da şu soruları ele aldığımız verimli bir toplantı düzenledik:

- Merkez ve yerel arasındaki görev, yetki ve kaynak paylaşımı nasıl olmalıdır?

- Güçlü yerel yönetimlerin önünü açmak için anayasanın ilk üç maddesi nasıl yazılmalıdır?

- Bölge yönetimleri neden gereklidir ve hangi kriterlere göre kurulmalıdır?

- Yerel yönetim birimlerinin yapısına dair yeni anayasa ne söylemelidir?

Toplantı programına ulaşmak için tıklayın.

Bu konuda TESEV'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu rapora ulaşmak için tıklayın.


Konferans: Hrant Dink Anısına Atölye Çalışmaları "Toplumsal Muhalefetin Yeni Biçimleri"

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar MerkeziHrant Dink Vakfı ve Anadolu Kültür Vakfı işbirliğiyle "Toplumsal Muhalefetin Yeni Biçimleri" konulu atölye çalışması 24-26 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlendi. "Siyaset ve Bellek", "Toplumsal Muhalefet olarak İşgal",  "Neoliberalizme Kamusal Direnişler", "Sanat ve Direniş", "Yeni Toplumsal Hareketler: Yeni Stratejiler", "Direnişin Toplumsal Cinsiyeti" başlıklı panellerde uluslararsı katılımcıların bir araya geldiği atölye çalışması bilgi ve fikir paylaşımı için verimli bir platform oluşturdu.    

Toplantı programına ulaşmak için tıklayın


Konferans: Sınırötesi Feminist Buluşmalar

Amargi Kadın Derneği’nin çağrısıyla 26 – 27 Mayıs’ta 11 farklı ülkeden gelen feministler İstanbul’da buluştu ve kadınlar açısından hem kendi ülkelerindeki durumu hem de bölgesel sorunları tartıştı. Katılımcılar ve konuşmacılar Türkiye’nin yanısıra Tunus, Hindistan, Lübnan, Irak, Iran, Irak Kürdistanı, Kuzey Kıbrıs, Libya, İsrail ve Filistin gibi hem güncel olarak yeni yeni dünyanın daha fazla ilgisini çeken hem de uzun yıllardır gündemde olan coğrafyalardan gelmişlerdi. Ortak söylem ise savaş karşıtı ve barış yanlısı olmaktı. Bunun yanısıra tabii ki kadınlardan yana politikaların nasıl geliştirilebileceği ve sınırlar ötesi bir dayanışmanın nasıl örülmesi gerektiği hem plenumda hem de çeşitli atölyelerde tartışıldı.
 

Toplantı programı ve posteri için tıklayınız.Toplantı fotoğraflarına ulaşmak için Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 


Konferans: Yeni Anayasa Yolunda - Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye

Helsinki Yurttaşlar Derneği işbirliğiyle Yeni Anayasa Yolunda: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye başlıklı uluslararası bir konferans düzenledik. Suriye, İran, Irak, Tunus, Cezayir, Sudan, Almanya ve Türkiye'den gelen katılımcılar anayasa yapım süreçleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı programıkonsepti ve posteri için tıklayın.

Toplantıya basında geniş yer verildi: RadikalZamanBianet

Toplantıdan fotoğraflara ulaşmak için tıklayın.

Konferansın İngilizce ve Türkçe video kayıtlarına ulaşmak için Youtube kanalımızı ziyaret ediniz.


Konferans: Turkey's New Global Activism

12-14 Nisan tarihleri arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) işbirliği ile Türkiye'nin yeni küresel aktivizmini tartıştığımız kapalı bir toplantı düzenledik. 4 panelde 10'dan fazla ülkeden gelen 30 katılımcı Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Balkanlar'daki yeni rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.


Basın Duyurusu: Yeni Anayasa Yolunda - BİZ

“Çoğulcu bir anayasa için toplumsal talep varsa,  kimse bu talebi görmezden gelemez!" 

FESSODEVKÜYEREL ve TÜSES’in gerçekleştirdiği Yeni Anayasa Yolunda konferans dizisinin ikincisi; feministlerin, gençlerin, çocukların, Ermenilerin, Çingenelerin, LGBT bireylerin, mültecilerin, hayvan hakları savunucularının ve daha pek çok kesimin sesini duyurmak, yeni anayasada bu seslerin de yankılanmasını sağlamak için düzenlendi. Konferansın son bölümünde de TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Rıza Türmen konuştu ve sivil topluma önemli mesajlar verdi.

Basın duyurusunun tamamına ulaşmak için tıklayın.


Konferans: Yeni Anayasa Yolunda - BIZ

Türkiye'nin yeni anayasa yolculuğu ivme kazanarak sürerken, Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği (FES), Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Küresel ve Yerel Düşünce Derneği (KÜYEREL) ile Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES)  olarak anayasa tartışmaları sürecinde sesi az duyulan toplumsal kesimler ve hak savunucularıyla buluşmak üzere İstanbul'da 31 Mart 2012'de bir konferans düzenledik.

Yeni Anayasa Yolu'nda konferans dizisinin ikincisi olan bu konferansta feministlerin, gençlerin, çocukların, Ermenilerin, Çingenelerin, LGBT bireylerin, engellilerin, hayvan hakları savunucularının ve daha pek çok kesimin sesini duyurmayı, yeni anayasada bu seslerin de yankılanması için bir platform oluşturduk. Bunun yanı sıra Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Sayın Rıza Türmen son oturumda değerli katkılarını sundu ve soruları cevapladı.

Basın duyurusuna ulaşmak için tıklayın.


Sempozyum: Türkiye'de ve Avrupa’da Sosyal Politika ve LGBT Hakları

31 Mart 2012 Cumartesi günü Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yonelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (FES), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve TACSO işbirliği ile  “Turkiye'de ve Avrupa’da Sosyal Politika ve LGBT Hakları” başlıklı sempozyum Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Program


Fukuşima’dan Bir Yıl Sonra: Türkiye’de Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Geleceği

09.03.2012: Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Yeşil Düşünce Derneği ve Eurosolar Türkiye ile birlikte 9 Mart 2012 Cuma günü Fukuşima’dan Bir Yıl Sonra: Türkiye’de Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji Alternatiflerinin Geleceği” başlıklı bir konferans düzenledi.

Program

Fukuşima nükleer felaketinden bir yıl sonra uluslararası toplumun tepkisini ve bu felaketten çıkarılan dersleri tartıştığımız toplantıda özellikle şu soruları irdeledik: Nükleer enerjiyi temiz, düşük maliyetli ve güvenli olduğu için savunanlar haksız mı çıktı? Dünyada alternatif enerji kaynakları konusunda ne gibi gelişmeler oluyor? Türkiye’de sürdürülebilir enerjiye yönelik politikaların geliştirilmesinin yol haritası nasıl belirlenmeli?

Bu konular Türkiye’den ve yurtdışından uzmanların katılımıyla birinci panelde nükleer enerji, ikinci panelde ise yenilenebilir enerji kaynakları özelinde tartışıldı. Aynı zamanda “Nükleer Enerjinin Sonu Mu? – Fukuşima’dan Sonra Alternatif Enerji Politikalarına Uluslararası Bir Bakış” başlıklı kitabın tanıtımı da bu konferansta yapıldı.

Kitabın Türkçe çevirsine ulaşmak için tıklayın.


Güneydoğu'ya Bilgi Ziyareti

Almanya'dan gelen politikacılara FES olarak Türkiye'nin güneydğudaki farklı yüzünü gösterdik. Bu ziyaret çerçevesinde politikacılara Kürt meselesi ve bölgedeki siyasi gelişmeler ile ilgili bilgi aktarıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Ankara’da Genç Hukukçular Sempozyumu

25./26.11.: FES Ankara’da Umut Vakfı’nın düzenlediği Genç Hukukçular Sempozyumu’nu destekledi. Düzenlenen çeşitli paneller dahilinde özellikle “Devlet ve Toplumda Şiddet” “Kadına Yönelik Şiddet” ile “Medya ve Şiddet”  konuları ele alındı. 

Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız.

 


İstanbul’da Uluslararası Konferans “A Region in Flux”

17./18.11.2011: Friedrich Ebert Vakfı Derneği, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) işbirliği ile İstanbul’da “A Region in Flux” başlıklı dış politika konferansını düzenledi. 12 ülkeden 50’den fazla katılımcıyla düzenlenen  konferansta 4 ana panelde ele alınan muhtelif konular çerçevesinde Arap dünyasının  içinde bulunduğu dönüşüm sürecine ve Türkiye’nin bu süreçteki rolüne ilişkin meseleler tartışıldı.  

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi ve fotoğraflar için tıklayınız.

Konferans Programı


Alman Milletvekilleri Türkiye’den Kadın Hakları Savunucuları ile Buluştu

03.11.2011 tarihinde Bavarya Yerel Meclisi üyesi kadınlardan oluşan bir delegasyon Friedrich Ebert Stiftung Derneği’nin İstanbul’daki Türkiye temsilciliğini Türkiye’deki kadınların durumu konusunda bilgilenmek için ziyaret etti. Bu amaçla 10 Alman milletvekili ve Türkiye’de kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Kadınların  iş hayatına kazandırılması, kadınlara sosyal güvence sağlanması ve çalışan kadınların örgütlenme düzeyi gerçekleştirilen toplantılarda ele alınan konular arasındaydı. 


“Yeni Anayasa Yolunda”

15.10.2011: Unter diesem Motto veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftung eine öffentliche Konferenz in der Istanbuler Bilgi Universität, zu der etwa 200 türkische Teilnehmer kamen. Ziel dieser und weiterer, nachfolgender Veranstaltungen ist es, die Gestaltung der neuen türkischen Verfassung zu begleiten und die Einbindung der Zivilgesellschaft in diesen Prozess zu unterstützen. Aus diesem Grund berichteten vier internationale Verfassungs­experten von Erfahrungen aus den Ländern Südafrika, Spanien, Deutschland und Polen bei den dortigen Verfassungs­prozesse.Toplantıyla ilgili ayrıntılı raporu okumak için tıklayınız.

Etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi ve basında çıkan  haberler için özellikle bu konferans dizisi için hazırlanmış web sitesini ziyaret ediniz.

Konferans programı